X

Projecten

Project Grip op Geld in de vrouwenopvang

Veel vrouwen hebben schulden als ze in de opvang komen. En de kans is groot dat deze schulden toenemen tijdens het verblijf in de opvang, omdat het vaak lastig is snel een eigen inkomen te regelen. Daarom zijn de vier Combine-organisaties het project Grip op Geld gestart. In dit project kijken we hoe we de financiele zelfredzaamheid van vrouwen in de opvang kunnen verbeteren.

Armoede en schulden zijn belangrijke risicofactoren voor huiselijk geweld. Daarnaast ervaren veel vrouwen in de opvang knelpunten op financieel gebied. Uit onderzoek van de Nationale Ombudsman in 2017 bleek dat het voor vrouwen in de opvang moeilijk is een inkomen te regelen en dat de kans op (vergroting van) schulden groot is. In het project Grip op Geld kijken we of we door middel van het bieden van specifieke ondersteuning de kans op schulden kunnen verminderen. We proberen vier verschillende vormen van (financiele) ondersteuning uit. Zo kijken we wat echt werkt

 

Blijf Groep - Deelproject 1: Systemische aanpak in gezinnen

In dit deelproject worden 30 Blijf Groep-cliënten met kinderen intensief ondersteund bij de complexe regelgeving, de administratieve rompslomp en de versnelling van het verkrijgen van inkomen, aanvullingen en toeslagen tijdens de crisisopname ( de eerste 6 tot 7 weken).  In de praktijk krijgen deelnemers  aan dit deelproject 7 weken lang 3 uur per week 1-op-1 begeleiding van een hulpverlener met specifieke kennis van financiën.

Klik hier voor de folder over dit deelproject.

 
                   

Arosa - Deelproject 2: Financiële scan en plan van aanpak

Cliënten van Arosa die aan dit deelproject deelnemen krijgen intensieve ondersteuning bij opname in de crisisopvang en vervolgopvang door een gespecialiseerde SJD medewerker. Cliënten maken samen met de hulpverlener een financiële scan. Op basis hiervan maken zij een financieel plan van aanpak. In de praktijk krijgen deelnemers aan dit deelproject 7 weken lang 3 uur per week 1-op-1 begeleiding van een hulpverlener met specifieke kennis van financiën. Vervolgens krijgen cliënten een financiële training die ervoor moet zorgen dat zij basiskennis hebben om hun financiën op orde te houden en zij weten bij welke instanties ze terecht kunnen met financiële vragen.

Klik hier voor de folder over dit deelproject

 
     

Perspektief - deelproject 3: Werk is de beste zorg

Voor cliënten is het op zinvolle wijze invullen van hun dag een belangrijk aspect van de begeleiding op weg naar een (zo) gewoon (mogelijk) leven. Het geeft een gevoel van erbij horen, ertoe doen. In dit deelproject ontwikkelen cliënten een persoonlijk plan ‘opleiding en werk’. Onderdelen van dit plan zijn training (sollicitatie) en deelname aan werkervaringsplekken, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. In de praktijk krijgen deelnemers aan dit project 13 weken lang 1-op-1 begeleiding bij het vinden van dagbesteding en het werken aan maatschappelijke- en  arbeidsparticipatie. Tenslotte worden binnen dit deelproject hulpverleners getraind in het werken met de e-modules van InZicht, zodat zij deze modules kunnen toepassen als blended learning in het primair proces.

Klik hier voor de folder over dit deelproject

 
     

Moviera - deelproject 4: Inzet ervaringsdeskundigen

Moviera-cliënten die aan dit deelproject deelnemen worden ondersteund door de inzet van ervaringsdeskundigen. De ervaringsdeskundigen werken nauw samen met cliënten en de gespecialiseerde medewerkers op het gebied van financiën en schulden. In de praktijk krijgen deelnemers aan dit project individuele hulp en groepsbijeenkomsten aangeboden op het gebied van orde en overzicht en kennis en begrip. Daarna worden zij ook individueel geholpen door een ervaringsdeskundigen bij het werken naar arbeidsparticipatie en het leren omgaan met geld.

Klik hier voor de folder over dit deelproject

 

 

Onderzoek

De impact van de vier werkwijzen wordt gemeten door de Hogeschool van Amsterdam. Deelnemers vullen drie keer een vragenlijst in: aan het begin en aan het eind van hun project en 6 maanden na afronding van hun project. Daarnaast wordt een aantal deelnemers en projectmedewerkers geïnterviewd over hun ervaringen tijdens het project.

De looptijd van het project is 2 jaar. We sluiten het project af met een eindrapport over de impact van de verschillende werkwijzen en een Wegwijzer voor de vrouwenopvang, waarin de verschillende werkwijzen worden beschreven.  

 

Meer informatie

Projectleider van het gehele project is Tamara Nanlohy van Moviera. Heb je vragen over het project? Laat het haar weten!

 

T  088-374 4608

E  T.Nanlohy@moviera.nl